Bislev Aktivitetshus

Tilbage til forside

Kalender

Reservering af huset

Se fotos af hus

Eks. på borddækning

Udlejningspriser

Erstatnings priser

Pratiske oplysninger

Kontakt os

Find huset

Husets historie

 

                                                      Reglement

      1.         Bislev Aktivitetshus kan kun lejes af af personer der er fyldt 21 år.
                
      2.        Aktivitetshuset er godkendt til 150 personer, og der er service til 120 personer.

      3.        Ved aflevering af Aktivitetshuset skal følgende være udført :
                 €      Service, bestik, askebæger m.v. skal vaskes af og sættes på plads.
                 €      Kaffekander skylles og aftørres.
                 €      Borde aftørres og sættes på plads.
                 €      Stole stables og sættes på plads.
                 €      Alle gulve fejes.
                 €      Affaldssækker skal ud i affalds container.
                 €      Køkkenet skal rengøres.
                 €      Alle medbragte ting skal fjernes.
                 €      Der ville blive opkrævet et oprydningsgebyr på 500 kr.
                         hvis der er mangler i forhold til tjekliste.
                    


      4.         Det påhviler lejeren at pladsen omkring Aktivitetshuset ikke lider overlast
                   og at evt. affald fjernes.

      5.         Mangler eller beskadiget service, inventar eller ødelæggelse af Aktivitetshuset
                   erstattes af lejer ifølge erstatnings prisliste.  

      6.         Der betales et depositum ved lejeaftale indgåelse.
                  Depositum bliver ikke tilbagebetalt efter udlejning, da det er en del af leje beløbet)
                  Ved aflysning af lejeaftale vil depositum ikke blive tilbagebetalt.
                 
 
      7.         Bemærk den anførte lejepris er gældende indtil videre.
                  Aktivitetshusets bestyrelse kan beslutte, at fortage ændringer i lejeprisen.
                  I det tilfælde vil de modtage besked om prisændringen, og de vil have ret til at
                  ophæve lejeaftalen inden for en nærmere fastsat tidsfrist.

      8.        Udlejer kan alene gøres ansvarlig for lejebeløbet.

      9.         Ved afholdes af ungdomsfester skal der være voksen tilstede under hele festen.