Bislev Aktivitetshus historie

Tilbage til forside

Kalender udlejning

Reservering af huset

Se fotos af hus

Eks. på borddækning

Kontakt os

Erstatnings priser

Regelement

Pratiske oplysninger

Kontakt os

Find huset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huset blev indviet i 2004, så egentlig er historien kort, og kunne slutte her. Men faktisk er det en meget lang historie, som har over 50 år på bagen.

En historie, der  langt hen ad vejen også er landsbyen Bislevs historie.

I 1948 blev Bislev Borgerforening oprettet. Foreningens formål var blandt andet at arrangere forskellige kulturelle arrangementer for områdets beboere. Men anledningen til foreningens fødsel var savnet af et forsamlingshus i byen.

Et sådant blev da også oprettet i forlængelse af brugsbygningen, der i dag er stedet, hvor Bislev Motorcykelforretning har til huse.

Men på flere måder var det ikke helt, som man ønskede tingene, og snart kom der nye planer om at opføre et hus et andet sted i byen. Og det ”tumlede” man så med i mange år. Løsningen på problemet kom fra en uventet kant. Sognerådet havde besluttet, at der skulle bygges en ny skole i stedet for de to skoler, der dengang var i byen. I begyndelsen af 60-erne, hvor Bislev skole blev opført, kunne man få tilskud fra amtet til en sognesal i forbindelse med skolebyggeri. Derfor blev der på skolens 1. sal indrettet en stor sal med et lille køkken, et ungdomslokale og et bibliotek.

Skolens 1. sal tjente herefter landsbysamfundet i mange sammenhænge – både festlige og kulturelle – resten af århundredet.

Men efterhånden blev tresser-løsningen også utidssvarende. Køkkenet var for lille, og placeringen på 1. sal var uhensigtsmæssig. Lokalefællesskabet med skolen forløb stort set gnidningsløst, og de sidste 20 år blev salen bestyret af Bislev Borgerforening.

For 10 år siden blev det aktuelt at renovere skolen. Det endte med, at hele skolens 1. sal blev inddraget til undervisningsformål. Som kompensation fik byen overdraget lærerboligen ved siden af BIFs klubhus.

Borgerforeningen bestyrelse gik herefter i gang med at undersøge mulighederne for at få udbygget lærerboligen. Også det er en lang historie, som endte med, at byggeriet af det nuværende hus blev udført for midler fra EU, Lokale og Anlægsfonden samt Nibe Kommune. Men forinden havde borgerne i lokalsamfundet vist, at man ønskede et nyt hus. En husstandsindsamling skaffede godt 200.000 kr. på en søndag formiddag. Også derfor har huset en sund økonomi, og der skyldes kun et mindre beløb. Lokalbefolkningens vilje til at støtte huset er senest kommet til udtryk gennem en gave fra en lokal beboer. Denne gave, samt lokale Bislev borgeres velvilje til at stille gratis arbejdskraft til rådighed, muliggjorde renoveringen af husets køkkenfaciliteter til en meget flot standard.

I øvrigt gav den samme giver et større beløb til legepladsen ved skolen.

Aktivitetshuset ledes i dag af en selvstændig bestyrelse.